Module Presentie

In deze module staat de vraag ‘wat is goede hulp’ centraal? Wat doet een goede hulpverlener, een goede buur, een goede vrijwilliger? Presentiegericht werken vraagt van jou dat je je bewust bent van je waarneming en de manier waarop je luistert. Ook gaan we het hebben over de vraag van de ander. Wat vraagt iemand eigenlijk? En hoe kun je daar als buurtgenoot bij aansluiten? Tenslotte staan we ook stil bij de vraag hoe je goed voor jezelf blijft zorgen in het contact met de ander.

 

Module Communicatie

Deze module bestaat uit drie bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst gaan we verder in op gespreksvaardigheden. De tweede bijeenkomst gaat over de dramadriehoek. Dit is een model wat erg behulpzaam kan zijn als je lastig gedrag tegenkomt in de praktijk. De derde bijeenkomst staat het oplossingsgericht werken centraal.  Hoe werk je vanuit een probleem naar een oplossing?

Module Eenzaamheid

Een informatieve en creatieve module over eenzaamheid. Waar denk jij aan bij eenzaamheid? Waar zie je eenzaamheid in de buurt? Waar zit eenzaamheid bij jou? Hoe ga je om met eigen eenzaamheid en die van de ander?

 

Module Gastvrijheid

Wat is gastvrijheid? Hoe zorg je dat je gastvrij en open bent naar hulpvragers, bezoekers, buren? We gaan hierover in gesprek met elkaar en doen verschillende oefeningen.

 

Intervisie

Eens per twee maanden organiseren we intervisie voor alle buurthelden. Tijdens intervisie wordt een situatie uit de praktijk ingebracht door een deelnemer. Aan de hand van verschillende stappen verkennen we de (probleem)situatie en komen uiteindelijk tot een advies voor de inbrenger.